Rdgivingpng

UPS Teknikk leverer et komplett spekter av rådgivingstjenester innenfor avanserte tekniske rom som datasentre. Vår posisjon som spesialist på området er rikelig dokumentert gjennom våre ansatte, samarbeidspartnere og kunder. Vi står til rådighet om du skal bygge helt nytt eller ønsker en kritisk og kvalifisert gjennomgang av ditt eksisterende anlegg.

Vi bistår i alle faser av prosjektet


1. Design og risikoanalyse

Hvor er det mest hensiktsmessig å plassere datasenteret, og hvordan innreder du og sikrer driften mest mulig effektivt? Vi har lang erfaring med å se mulighetene innenfor de rammene som stilles til rådighet, og kan hjelpe med utarbeidelse av:

 • Kravspesifikasjoner

 • Risikovurderinger

 • Sertifiseringsbehov

 • Audits

2. Tilbudsforespørsel og anbud

Vi kan hjelpe deg med å lage forespørslene basert på beste praksis, internasjonale standarder og sikre at alt er i henhold til norsk byggestandard og lovgiving. Sammen kan vi finne de beste leverandørene, eller du kan velge å sette bort hele byggeprosjektet til oss. Dette innbefatter blant annet:

 • Kalkyler og budsjettering

 • Forespørre riktige leverandører

 • Sikre entydig ansvar og grensesnitt

3. Valg av leverandører

Når alle tilbud er mottatt, hjelper vi deg med å gå igjennom og utarbeide scorecard med vår anbefaling til beslutning. I det etterfølgende kan vi hjelpe med:

 • Kontraktsrådgiving

 • Forhandlinger

 • Inngåelse av kontrakter

4. Bygging av datasenteret

Når kontraktsforhandlingene er avsluttet og avtalene baserer seg på fastpris hvor leverandørene forplikter seg til prosjektering og byggearbeider, kan UPS Teknikk ta ansvaret for prosjektoppfølgingen for deg. Dette innebærer blant annet:

 • Prosjekt og byggeledelse

 • Kvalitetskontroll av arbeidene

 • Endringshåndtering

 • Fremdriftskontroll

5. Kontroller, test, FDV dokumentasjon og overtagelse

UPS Teknikk bistår med å utarbeide kravspesifikasjoner for test og overtagelse, observere leverandørenes egne kontroller i henhold til sjekklister under byggeperioden samt delta og gjennomføre test og idriftsettelse sammen med leverandørene. Eksempler på oppgaver:

 • Delta på relevante revisjoner av leverandørene

 • Gjennomføre kontroller der leverandørens sjekklister er utilstrekkelige

 • Sjekklister/kontroll på produksjonssted (FAT)

 • Sjekklister/kontroll på installasjonssted (SAT)

 • Sjekklister/kontroll ferdig idriftsatt anlegg (CAT)

 • Oppfølging og utbedring av mangler

Videre drift og forvaltning kan settes ut til UPS Teknikk mot en liten premium, noe som sikrer deg forutsigbar og sikker drift med faste årlige kostnader for både drift og reinvesteringer uten overraskelser. Vi tilbyr nå driftstjenester med SLA!


Les mer om tjenesteutsetting og driftstjenester:


Rådgiving og konsulentbistand

---

Den vedvarende digitale utviklingen krever en klar strategi og gjennomføringsevne. Magien oppstår når du kombinerer det du kan best med det vi kan best, nemlig tekniske løsninger og prosjektgjennomføring!

Vi leverer en rekke tjenester innen:
 • Management consulting
 •  Rådgiving
 • Prosjektledelse
 • Konsulentformidling

La oss skape datasentre sammen!