Tjenesterpng

Det finnens ingen overordnede tverrfaglige standarder for alt som inngår i et datasenter. Derfor er UPS Teknikk sin erfaring og spesialkompetanse en avgjørende fordel i prosjektet ditt. UPS Teknikk benytter kun anerkjente standarder og  beste praksis når vi etablerer tekniske anlegg og datasentre. Vår kompetanse bygger på inngående erfaringer gjennom mer enn 30 års arbeider med virksomhetskritiske anlegg.

Vi tilbyr ulike typer installasjoner


Tjenester 120819 - bildepngLes mer om våre tjenester innenfor konsulentbistand, prosjektledelse og rådgiving:

Sikkerhetsløsninger

---

UPS Teknikk leverer komplette sikkerhetsløsninger med kamera, adgangskontroll og alarm/utrykning gjennom vår partner Stanley Security.

Ta kontakt for et godt tilbud, rask installasjon!