Outsourcingpng

Utfordringen med å sikre 100 % oppetid og gyldig SLA skyldes ofte manglende reinvesteringer og utskifting av tekniske komponenter. Det kan derfor være en god idé å samle dette ansvaret hos samme driftspartner, og på denne måten oppnå forutsigbarhet på både drift og investering. UPS Teknikk leverer et komplett spekter av servicetjenester for avanserte tekniske bygg som datasentre.


Service-/vedlikeholdsavtaler
&
Datasenter Operations "as-a-service"1. Service-/vedlikeholdsavtale Basic

 • Vedlikeholdsbesøk innenfor ordinær arbeidstid
 • Vedlikehold av spesifisert teknisk utstyr og installasjoner
 • Feilsøking neste virkedag
 • Servicerapport med anbefalinger
 • Årlig SDM møte

2. Service-/vedlikeholdsavtale Basic Pluss
 • Vedlikeholdsbesøk innenfor ordinær arbeidstid
 • Vedlikehold av spesifisert teknisk utstyr og installasjoner
 • Feilsøking neste virkedag
 • Servicerapport med anbefalinger
 • Kvartalsvis SDM møte
 • Beredskap 24/7/365
 • Vaktnummer 24/7/365

3. Service-/vedlikeholdsavtale Premium
 • Vedlikeholdsbesøk innenfor ordinær arbeidstid
 • Vedlikehold av spesifisert teknisk utstyr og installasjoner
 • Feilsøking neste virkedag
 • Kvartalsvis SDM møte
 • Beredskap 24/7/365
 • Vaktnummer 24/7/365
 • Deler og materiell
4. Service-/vedlikeholdsavtale Premium Pluss
 • Vedlikeholdsbesøk innenfor ordinær arbeidstid
 • Vedlikehold av spesifisert teknisk utstyr og installasjoner
 • Feilsøking neste virkedag
 • Månedsvis SDM møte
 • Beredskap 24/7/365
 • Vaktnummer 24/7/365
 • Deler og materiell
 • Slitedeler
 • Site visits med tekniske runder
 • Månedsrapporter med anbefalinger
 • Kapasitets- og energirapporter
 • Utarbeidelse av årlige investeringsbudsjettsbehov
 • Kundeportal
Premium pluss kan suppleres med Driftsavtale med SLA.

Ta kontakt hvis du ønsker tilbud på service-/driftsavtaler eller ønsker å se om det finnes grunnlag for å tjenesteutsette driften. Sammen går vi igjennom behovene dine, status på det tekniske anlegget og vi utarbeider et forslag til avtale.

Service Level Agreement

---

UPS Teknikk leverer Service Level Agreement (SLA) for 100 % oppetid døgnet rundt, året rundt.