Vindturbiner  

Vindturbiner er best egnet for deg som:

  • Ønsker å redusere Co2 avtrykket
  • Produsere eller basere deg på fornybar, miljøvennlig elektrisitet
  • Ønsker avtale med nettselskap om produksjon av elektrisitet