Forretningsidé

UPS Teknikk sin forretningsidé er å tilby UPS, solceller og vindgeneratorer til markedes beste pris.

Visjon

UPS Teknikk skal være den foretrukne leverandøren i Norge og være kjent for driftsikre og energiøkonomiske løsninger, service og innovasjon.

Mål

UPS Teknikk skal i løpet av kommende femårsplan (2017-2022) gjennom lønnsom vekst ha en omsetning som overstiger 30 MNOK i året.