UPS Teknikk tilbyr service på alle UPS fabrikat med kort responstid og personlig service. Vi tilpasser service og beredskap etter dine behov.

Ta kontakt for en prat og et tilbud på serviceavtale!

Vi tilbyr: 

  • Preventive service i henhold til fabrikantenes anbefalinger.
  • 24/7 beredskap med avtalt responstid på site.
  • Test og idriftsettelser.
  • Feilsøking og reparasjoner.
  • Batteriskift.
  • Installasjonsarbeider.

UPS Teknikk leverer batterier til alle fabrikat av UPS. Ta kontakt for tilbud på utskifting av innebygget batterier eller installasjon av stasjonære batteribanker i stativ. Batterianleggene dimensjoneres i henhold til batterinormen EUROBAT og installeres av autorisert personell.