Med fokus på driftssikre og energieffektive løsninger

Det er ikke hver dag du bygger tekniske anlegg eller datasenter. Derfor har ikke virksomheten din spesialkompetanse innenfor design, prosjektledelse, bygging og drift.

UPS Teknikk har kompetansen du trenger

Vårt mål er at du når ditt!

Det kreves ulik kompetanse og erfaring, samt valg av løsninger og samarbeidspartnere for de forskjellige prosjekttyper.

UPS Teknikk er et konsulent og entreprenørfirma med høy kompetanse innen bygg- og entrepriser, teknologi, anskaffelser og prosjektgjennomføring.

Vi er spesialisert på siste generasjon datasentre innen både edge og hyperscale computing, og kan hjelpe deg med alt av planlegging, utførelse og drift av anlegget. Dette sikrer deg høy grad av forutsigbarhet - uten skjulte omkostninger og risiko.

Ta gjerne kontakt i dag om du planlegger nyinstallasjon, ombygging eller utvidelse av ditt datasenter.


Jim Korsan

Datasenter spesialist

 Jim H Korsanjpg

Standarder: PRINCE2®, ISO 9001:2015 og ISO 27001:2013